UTENFRA MEN HJEMME
Denne dokumentarfilmen følger tre personer med slektninger som av ulike grunner brøt opp fra hjemlandet og slo seg ned et annet sted. Alexander Greig, Edvard Griegs oldefar, flyttet fra Skottland til Bergen og endret navn til Grieg. Vi følger en av etterkommerne hans, Jan Alexander Grieg, på en reise tilbake til sine røtter i Skottland.

Vossingen Terje Bergstrøm stammer fra svensk rallarslekt, og er fjerde generasjons jernbanemann. Oldefaren Alfred kom fra Sverige for å arbeide på jernbanen i 1870, og slo seg like godt ned her. Whyn Nguyen er norsk-vietnameser. Foreldrene dro fra hjemlandet i håp om en tryggere havn for familien. Whyn representerer den kategorien innvandrere som kom til Norge i siste del av det tjuende århundre. Vi blir med henne inn i det vietnamesiske ungdomsmiljøet i Oslo.

I tillegg møter vi tre forskere. Sølvi Sogner, professor ved Historisk Institutt i Oslo, har studert den perioden som karakteriseres av karriereflytting eller eliteinnvandring. Professor Jan Eivind Myhre har forsket på siste del av 1800-tallet som karakteriseres av arbeidsinnvandring. Grete Brochmann er forskningsleder og har bred forskererfaring rundt spørsmål om migrasjon, flyktninger og integrering av innvandrere. I tillegg til rene intervjuer vil vi også følge forskerne i deres feltarbeid for å se hvordan de jobber . Programmet ble vist på NRK1 i august 2005.

Programlengde: 52 min.