Univisjon produserer poplærvitenskap - alt fra korte web-TV reportasjer
til lange TV-serier. Flere av våre produksjoner er solgt til utenlandske
TV-stasjoner.
Vi lager også oppdragsfilm - med et forskningsbasert eller kulturelt
perspektiv.
Vår visjon er å treffe både hjerte og hjerne hos seeren.