MARINEHOLMEN
Oppdragsfilm bestilt av GC Rieber Eiendom AS. Filmen presenterer utviklingen av forskings- og industriparken Marineholmen og de innovative kompetansemiljøer som allerede er etablert der. Filmen trekker de historiske linjene i Marineholmens utvikling, som et viktig område for forskning og samling av kompetanse, fra den spede start for over 100 år siden, til i dag.

I filmen kombinerer vi blant annet helikopteropptak med 3D grafikk, for å vise framtidens industripark på Marineholmen.

Du kan se filmen på Marineholmens hjemmesider:

http://www.marineholmen.com/

eller på YouTube:

Engelsk versjon: http://www.youtube.com/watch?v=aDBINAhrmfU
Norsk versjon: http://www.youtube.com/watch?v=ioUi8NaNGP0&feature=related