Univisjon ble etablert i 1993 og har siden da drevet kontinuerlig produksjon av populærvitenskapelige fjernsynsprogram i Norge. I tillegg til sending på norske fjernsynsstasjoner, så har våre programmer blitt kjøpt av kringkastere over hele verden.

Gjennom TV-dokumentarer presenterer Univisjon vitenskapelige tema for et bredt publikum. Programmene våre har gode historier og populære innfallsvinkler, samtidig som vi tar vitenskap på alvor. Siden vi er en del av Universitetet i Bergen, har vi etablert et unikt forhold til forskere på mange fagfelt. Vi arbeider også med ledende internasjonale forskere.

Univisjon produserer og utvikler kontinuerlig en rekke TV-dokumentarer og serier. Gjennom vårt nære samarbeid med nasjonale og internasjonale forskere, er vi i stand til å utvikle spennende og nyskapende programmer med utgangspunkt i forskning. Vi produserer alt fra web-TV-reportasjer til TV-serier.

Univisjon er fjernsynsproduksjonsenheten ved Universitetet i Bergen. Vårt primære mål er å støtte og utvikle et av hovedmålene ved universitet; å formidle informasjon og kunnskap om forskning til det allmenne publikum. Univisjon oppnår dette gjennom produksjon av populærvitenskapelige program for TV og web.