Kontaktinformasjon:

Univisjon
Nygårdsgaten 5
5015 Bergen
Tel: 55 58 69 00
Fax: 55 58 69 10