VENDEPUNKT
Fjernsynsserien baserer seg på psykologisk forskning omkring kriser vi alle kan regne med å oppleve i løpet av livet. Programmene bygges rundt mennesker som har gjennomlevd kriser og sett på dem som vendepunkt i livet.

Vi møter menneskene midt i deres liv og hverdag. Krise og utvikling er to begreper som henger sammen, og seerne får innblikk i hvordan man kan komme seg styrket gjennom vanskelige perioder. Slik vil psykologisk teori og levd liv flyte sammen, og gi oss et bedre grunnlag for å mestre krisene vi selv og våre medmennesker gjennomlever.

Faglig ansvarlig er prof. dr.psychol. Frode Thuen ved Universitetet i Bergen.

Programlengde: 4X29 min.

www.univisjon.no/vendepunkt