TREASURES FROM THE SEA (TREATS)
Mennesker har alltid funnet medisiner i naturen, men hittil har vi begrenset oss til landjorda. Nå åpner forskerne det aller største medisinskapet: havet. Her finner vi det største biologiske mangfoldet, og en mengde organismer med biokjemiske forsvarsmekanismer som kan brukes i medisinsammenheng.

Livet i det 21ste århundret vil i stor grad bli basert på bioteknologi. Ikke bare helsevern og medisin, men også framtidas industrier vil ha bioteknologi som sin kjerneteknologi. Nye medisiner, ny mat, nye materialer, nye energikilder – alt dette vil komme fra bioteknologien. Naturens genetiske oppskrifter vil bli tatt i bruk av industrien, noe vi ser eksempler på i filmen Treasures from the Sea.

Treasures from the Sea ble vist på NRK i 2005. Filmen er også utgitt som DVD på 12 europeiske språk, beregnet for bruk i videregående skoler.

DVD-filmen er prisbelønnet på to internasjonale festivaler, se www.mif-sciences.net

Programlengde: 52 min.