HEMMELIGE KODER
Med framveksten av internett er kryptering blitt et helt nødvendig verktøy for å gjennomføre følsomme transaksjoner. Samtidig pågår en kamp om krypteringsteknologien.

I mange tilfeller kan vi se at utfallet av kampen mellom kodemakerne og kodeknekkerne har forandret historien, slik som under andre verdenskrig. I dag er kryptering igjen med på å forandre historien, men nå i det sivile samfunnet. Kampen mellom de som krypterer og de som prøver å knekke kodene pågår fortsatt for fullt.

Hemmelige koder skal vises på NRK og er utviklet i samarbeid med Institutt for Informatikk ved Universitetet i Bergen.

Programlengde: 29 min.