FORSKNING.NO
Forskning.no er Nordens største nettbaserte kanal for formidling av norsk og internasjonal forskning. Univisjon produserer jevnlig videoreportasjer for nettstedet, og koordinerer videoproduksjon fra andre levrandører. Univisjon har også utviklet grensesnitt og tekniske løsninger for videovisning på Forskning.no

Forskning.no består av nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon om de fleste temaer som berøres av forskning. Forskning.no utnytter de mulighetene nettet gir for interaktive multimedieopplevelser.

Forskning.no skal nå de fleste lag av befolkningen, men fokuserer på målgruppen ”unge voksne”, fra 15 år og oppover. I januar 2005 var hele 61 prosent av de besøkende i aldersgruppen 15-35 år.

www.forskning.no

 

Link til reportasjene:

http://www.forskning.no/finn_fram/multimedia