ELDRE OG HELSE

Univisjon har produsert over to timer programstoff til en DVD, som skal gi eldre forskningsbasert informasjon om helse - og tips til hvordan man skaper seg et godt liv i alderdommen.

"Eldre og helse" er et gruppeopplegg, som skal brukes i pensjonistforeninger eller lignende. Det er utviklet av Lions Club Laksevåg og ulike avdelinger ved UiB.
DVD’en består av seks tema og hvert tema formidles gjennom små dokumentariske møter med eldre mennesker og intervjuer med eksperter innenfor de ulike temaene.

http://www.eldreoghelse.no/