BLÅ REVOLUSJON
Dokumentarfilmen Blå revolusjon forteller historien om hvordan havbruk har vokst fram siden 1970, til å bli den raskest voksende matindustrien i verden. Er dette en "blå revolusjon" på linje med det som skjedde for 10 000 år siden, da landjordas dyr og planter ble temmet, og vi ble bønder? Hvordan ser framtiden ut? >>Les mer

 
 

BLÅ RIKDOM
Dette er en internasjonal dokumentarserie i tre deler som skal vise hva fisken har betydd for mennesker og samfunn i ulike deler av verden. Hvordan har det at vi høster fra havet påvirket vår kultur og vårt levesett, og måten vi tenker på. >>Les mer

 
 

OM GOLFSTRØMMEN SKULLE STANSE…
Uten Golfstrømmen ville temperaturen i Norge vært som på Grønland. Til nå har vi tatt Golfstrømmen for gitt, men det er mye som tyder på at vi ikke kan gjøre det lenger. Forskere vi møter i dette programmet har funnet ut at Golfstrømmen har sviktet mange ganger gjennom historien og sendt Nord-Europa ut i istidsklima. >>Les mer

 
 

VÅRT INDRE LIV
Vårt indre liv er en populærvitenskaplig fjernsynsserie om grunnleggende tema innen moderne psykologi. Serien er på seks programmer: Intelligens - framtidas kapital (1) , Vår opplevelse av verden (2), Depresjon - vår nye folkesykdom (3), Sinnets makt (4), Myten om det ubevisste (5) og Hukommelsens mysterier (6). >>Les mer

 
 

BARNDOMMENS RIKE
Barndommens rike er en populærvitenskapelig tv-serie om barns psykologiske utvikling sett i lys av tiden vi lever i. Serien på fire programmer presenterer grunnleggende spørsmål og tema innenfor utviklingspsykologi for et allment publikum. >>Les mer

 
 

LAURIE GRUNDT - KAOSPILOT
Programmet er et møte med kunstneren som forlot Bergen i 1971 til fordel for et liv i fristaden Christiania. Dette er et kunstnerportrett av en seriøs, men munter kunstner som har valgt sin egen veg i livet og som ufortrødent vandrer videre på den. >>Les mer


 
   

DARWIN’S REVENGE
Darwin’s theories are today being used in new and surprising ways. The formula can be used to develop new computer programmes, organise communication networks, construct jet planes and explain the origin of the universe. His ideas are now being used in so many different fields of activity that one is talking about a new “Darwinian revolution”. >>Les mer

 
 

TRE HISTORIER FRA HELVETE
Mange nordmenn satt i tysk fangenskap under andre verdesnkrig. I denne dokumentarfilm møter vi tre av dem som overlevde og kan fortelle sine rystende og meget personlige historie om fangenskap i tyske konsentrasjonsleirer. >>Les mer

 
 

FISHY BUSINESS
Nærhet til fisken har til alle tider vært garanti for et trygt liv. Ved å bosette seg ved sjøen har folk vært sikret både mat og arbeid. Slik er det ikke lenger. Det er de globale markedskreftene som styrer i dagens fiskerinæring, og andre hensyn må stadig oftere vike. >>Les mer

 
   


<<HOVEDSIDE PRODUKSJONER