VÆRETS ANSIKT
Den moderne meteorologiens fødested er regnbyen Bergen. Det er både logisk og fullstendig mot alle odds at ny vitenskap skulle oppstå i Europas utkant, i en by som på den tiden ikke engang hadde et eget universitet. I 1918 ble det første moderne værvarselet sendt ut fra Bergen.Værets Ansikt ble sist vist på NRK under Ekstremværuken 2007.>>Les mer

 

MAMMARANET
Emmalyn reiste fra sin to år gamle datter på Filippinene for å passe barn i en norsk familie. Hun gjorde det for å hjelpe datteren og familien sin ut av fattigdommen. Mammaranet ble vist på Dokument 2, TV2 våren 2006. >>Les mer

    VENDEPUNKT
Vendepunkt er en tv-serie på fire programmer som tar for seg vanskelige overganger i livet. Temaene er å få barn, kriser i arbeidslivet, at kroppen svikter og det å miste noen ved skilsmisse eller dødsfall. Vi møter ulike mennesker som hver på sin måte takler disse overgangene og krisene i livet. Serien ble produsert i samarbeid med NRK og hadde sendestart i januar 2006. >>Les mer
 

UTENFOR EDEN
Da formingen av natur til kulturlandskap startet for over ti tusen år siden, var det begynnelsen på en prosess som endret menneskenes livsbetingelser, tankegang og levemåte. Dette har har ført oss fra jegersamfunnets enkle liv til urbansamfunnets overflod. Serien var en seersuksess på NRK1 julen 2004. >>Les mer

  TREASURES FROM THE SEA
Her følger vi forskere i deres verdensomspennende jakt etter nytt og uoppdaget biologisk materiale i havet. Planter og organismer i havet inneholder stoffer som kan få betydning både som medisin og kosttilskudd. Kanskje kan stoffer fra havet være med å helbrede kreft? Programmet er vist på NRK 1 i 2005 og prisbelønnet på to internasjonale festivaler. >>Les mer
  FORSKNING.NO
Univisjon leverer korte populærvitenskaplige tv-reportasjer til nettstedet Forskning.no. Vi har også utviklet den tekniske løsningen for videovisning, og koordinerer produksjon fra andre levrandører. Forskning.no er initiert av Norges forskningsråd, og eies av en rekke sentrale norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. >>Les mer
  HEMMELIGE KODER
Kommunikasjon på internett trenger kryptering for å være sikker. Helt siden den første krypteringen ble funnet opp av Julius Cæsar, så har det vært en stadig kamp mellom dem som krypterer og dem som knekker kryptering. Moderne datamaskiner gjør at du og jeg også kan knekke koder, og ikke all kryptering er like sikker. >>Les mer
 

PROGRESO - MOT ALLE ODDS
Perus hovedstad, Lima, vokser med stor fart. Hvert år flytter tusenvis av mennesker hit og bosetter seg i slummen, stadig på jakt etter et bedre liv. I ProgresO –mot alle odds følger vi mennesker som går den vanskelige vegen ut av slummen, steg for steg.
>>Les mer

    DECODING THE ICELANDERS
Programmet handler om legevitenskapens kartlegging av genene til Vikingenes etterkommere på Island, - et unikt genforskningsprosjekt som har vakt oppsikt internasjonalt og skapt mye strid.
>>Les mer
 

GROTTEMANNEN
TV-dokumentaren Grottemannen følger en professors jakt på fortidens klimahistorie. Han undersøker også dyreartenes historie og finner eldgamle fotspor og bålplasser inne i jordas indre. I en hule i Nordland har Skandinavias eneste professor i Speleologi, Stein Erik Lauritzen, installert sitt eget underjordiske grottelaboratorium. >>Les mer

 

UTENFRA, MEN HJEMME
Programmet er basert på forskningprosjektet "Norsk innvandringshistorie" som har undersøkt innvandringen til Norge gjennom mer enn tusen år, - i tidsrommet fra år 900 og frem til i dag. Dokumentarfilmen går inn i stoffet sammen med forskerne samtidig som den følger etterkommerne etter dem som tidligere ble oppfattet som fremmede, men som i dag blir betraktet som norske. >>Les mer

   


FLERE PRODUKSJONER >>